Zdravstveno osiguranje članova porodice preduzetnika

placanje osiguranja

U Republici Srbiji   postoji zdravstveno osiguranje u vidu:

 • obaveznog zdravstvenog osiguranja i
 • dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem se zaposlenima i drugim građanima obuhvaćenim njime obezbeđuju pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade za slučajeve utvrđene Zakonom Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje su u stvari neki drugi vidovi osiguranja, koji mogu biti dopuna osnovnom zdravstvenom osiguranju:

 • osiguranje od nastanka rizika plaćanja učešća u troškovima zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • osiguranje građana koji nisu obavezno osigurani Zakonu – nisu se uključili u obavezno zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje koje pretpostavlja veći obim i standard i druge vrste prava iz zdravstvenog osiguranja.

Obavezno zdravstveno osiguranje

Sistem zdravstvenog osiguranja u Srbiji zasnovan je na načelima:

 • obaveznosti
 • solidarnosti i uzajamnosti
 • javnosti
 • zaštite prava osiguranih lica i zaštite javnog interesa
 • stalnog unapređivanja kvaliteta obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • ekonomičnosti i efikasnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja

Ostvarivanje načela obaveznosti zdravstvenog osiguranja  reguliše se organizovanjem i sprovođenjem sveobuhvatnog obaveznog zdravstvenog osiguranja za zaposlene i druge građane u Republici Srbiji koji spadaju u kategoriju osiguranika, u skladu sa  Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima za njegovo sprovođenje.

Sticanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, nužno je sticanje svojstva osiguranika – osiguranog lica ovog fonda. Svojstvo osiguranika Fonda se stiče  po različitim osnovima osiguranja, koji se  utvrđuju Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Građani Republike Srbije koji ostvaruju prihode: zaposleni, preduzetnici, penzioneri i lica koja primaju novčanu naknadu, zakonom su obavezani da plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje lično ili preko drugog obveznika doprinosa (poslodavac, Republički Fond penzijsko i zdravstvenog osiguranja, Nacionalna služba zapošljavanja, isplatilac ugovorene naknade). A budući da su nosioci osiguranja, odnosno osiguranici, preko njih se mogu osigurati članovi njihovih porodica kao osigurana lica ukoliko sami nisu ispunili uslove koji su potrebni da bi se dobio status  nosioca osiguranja.

Za više detalja kad je u pitanju zdravstveno osiguranje preduzetnika pogledajte šta kaže poznati poreski savetnik Milan Trbojević,

Po objašnjenju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, „osoba koja se uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje, za sebe, kao i za članove svoje uže porodice, matičnoj filijali podnosi zahtev na osnovu koga se donosi pismeno rešenje o visini doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje“.

Osiguranim licima u smislu ovog zakona smatraju se osiguranici i članovi njihovih porodica, kojima se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Članovi porodice osiguranika

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju se i članovima uže porodice osiguranika i  šire porodice osiguranika,  pod uslovima koji su zakonom propisani za te osiguranike.

Članovima porodice, u smislu ovog zakona, član 24, smatraju se:

članovi uže porodice: supružnik ili vanbračni partner, deca rođena u braku ili van braka, usvojena deca, pastorčad i deca uzeta na izdržavanje

članovi šire porodice: roditelji, maćeha, očuh, usvojitelji, baba, deda, unučad, braća i sestre, koje osiguranik izdržava u smislu propisa o porodičnoj zaštiti i propisa o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana

vanbračni partner– smatra se članom uže porodice koji spada u red onih sa  pravom na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu samo ukoliko sa osiguranikom živi u vanbračnoj zajednici najmanje dve godine pre dana podnošenja prijave za zdravstveno osiguranje.

Supružnik ili vanbračni partner osiguranika ima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sve dok je sa tim osiguranikom u braku ili u vanbračnoj zajednici u smislu propisa o porodici.

Međutim, ukoliko je razvedenom supružniku sudskom odlukom utvrđeno pravo na izdržavanje – ako je u trenutku razvoda bio stariji od 45 godina kada je u pitanju žena i 55 godina ako je reč o muškarcu, ili bez obzira na godine života ako mu je u vreme razvoda utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti, on takođe ima prava i na obavezno zdravstveno osiguranje.

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja do punih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog ili do kraja visokoškolskog obrazovanja, najkasnije do navršenih 26 godina života, imaju deca osiguranika. Takođe, prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ima i ono dete osiguranika koje je zbog bolesti prekinulo školovanje i to i za vreme trajanja te bolesti, a ukoliko nastavi školovanje, onda ima ta prava posle starosne granice utvrđene zakonom (najduže onoliko vremena koliko je trajao prekid školovanja zbog bolesti). Samu opravdanost prekida školovanja zbog bolesti ceni posebna lekarska komisija.

Desi li se da dete nosioca osiguranja postane nesposobno za samostalan život i rad u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju pre nego što isteknu rokovi za školovanje, ono će imati prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i za ono vreme kada traje ta nesposobnost. A ako postane nesposobno za rad i samostalni život i posle tog uzrasta, ima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u roku trajanja te nesposobnosti, ukoliko ga osiguranik izdržava jer ono nema sopstvene prihode.

Kada su u pitanju roditelji, sestre i braća, maćeha i očuh i usvojitelji koji nemaju sredstava za izdržavanje, njima je omogućeno korišćenje  prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja onda kada napune 65 godina ili su mlađi, ali su nesposobni za privređivanje u smislu potpunog gubitka radne sposobnosti, što je regulisano  propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Deda i baba osiguranika takođe  imaju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovima regulisanim Zakonom.

Inače, rešenjem Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, utvrđuju se osnovica i stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom i opštim aktom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Samu ispravu o osiguranju overava matična filijala na rok od šest meseci, na osnovu priloženog dokaza da je plaćen doprinos. Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje se plaća na najnižu mesečnu osnovicu, utvrđenoj zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

A sam zahtev za izdavanje zdravstvene kartice potrebno je podneti matičnoj filijali zdravstvenog osiguranja, uz  prilaganje dokaza o uplaćenim troškovima izrade zdravstvene kartice (što iznosi 400, odnosno 469 dinara, ukoliko osiguranih želi da mu  knjižica bude dostavljena na kućnu adresu).

Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja (KZO) omogućena je od 1. marta 2018. godine i osiguranicima samostalnih delatnosti, odnosno preduzetnicima, kao i poljoprivrednicima, sveštenicima, verskim službenicima, inostranim penzionerima,  licima koja primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom Srbija nema bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, samostalnim umetnicima, zaposlenima kod fizičkih lica, koja dakle  nemaju PIB, kao i  svima onima koji obavljaju poslove na osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji. Mogućnost automatske obrade kartica imaju i članovi njihovih porodica, osigurani preko njih. Reč je o oko 420.000 osiguranika i članova njihovih porodica. Automatska overa kartice zdravstvenog osiguranja moguća je zahvaljujući tome što informacioni sistem Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja preuzima evidenciju Poreske uprave o uplaćenim doprinosima.

Informacioni sistem Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje preuzima podatke Poreske uprave o uplaćenim doprinosima i na osnovu njih automatski obavlja overu zdravstvenih kartica. A na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja dostupan je podatak o obavljenoj overi i svi osiguranici, bez obzira na osnov osiguranja, imaju mogućnost da provere overu svoje zdravstvene kartice na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Podaci o overi zdravstvenih kartica dostupni su svim zdravstvenim ustanovama već narednog dana od overe, što osiguranicima omogućuje ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Popunite *

Sadržaji na sajtu su informativnog karaktera i ne mogu biti zamena za stručni medicinski savet.
Tech Nerd theme designed by Siteturner