Uloga norepinefrina

Uloga norepinefrina u odgovoru na pitenje ljubaviNorepinefrin preko svojih receptora na hepatocitima stimuliše glikogenolizu i lipolizu, čime se obezbeđuje dodatna energija organizmu. Ovi efekti ostvaruju se preko cAMP i protein kinaze A. Mada se još uvek ne zna jasna funkcija proteina koji se fosforilišu na ovaj način, definitivno je dokazan njihov ogroman uticaj na psihu. Nesanica, gubitak apetita i naizmenično euforično raspoloženje i stanje očaja posledica su upravo privlačnosti i fokusiranja naše pažnje na samo jednog partnera. Klinička proučavanja su utvrdila doze norepinefrina koje indukuju ceo ciklus i umanjuju depresiju u oko 60% pacijenata izazivajući poboljšanje raspoloženja, stanja energije i pažnje.   Efekti norepinefrina se mogu blokirati Li-antidepresantima što mnogi pacijenti potvrđuju kao subjektivni osećaj smanjene privlačnosti tokom uzimanja ovog leka. Iz toga proizilazi da nas jedna pilula ili injekcija može učiniti manje osetljivim na ljubav tj. zaljubljenost. Kad privlačnost ili romantična strast stupe na scenu, ljudi često gube sposobnost racionalnog rasuđivanja – bar kad je reč o objektu privlačenja. Zaljubljeni su obično nesvesni mana koje bi njihov partner mogao da ima i zato se kaže da je ljubav slepa. Partner se idealizuje i duboko ukorenjuje u mislima zaljubljene osobe.

Read More

Sadržaji na sajtu su informativnog karaktera i ne mogu biti zamena za stručni medicinski savet.
Tech Nerd theme designed by Siteturner